KiVAKOn opintotarjontaa tuottavat osahankkeet

Suunnittelutilanne 3/2019

KiVAKOn toiminnalliset osahankkeet

  • Rotaatiomalli opintojen toteuttamiseen hankkeen jälkeen
  • Opiskelijan itsearviointityökalu
  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettely
  • Pedagogista osaamista kehittävä yhteistyöverkosto